LOU-LOU PETTERSSON
 
Jag är frilansande illustratör sedan 1985. Efter avslutad utbildning på Ecole des Beaux Art d'Angers i Frankrike har jag arbetat för dags- och fackpress samt med läromedel, facklitteratur och information. Jag har arbetat som illustratör på tecknarredaktionen på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. Dessförinnan arbetade jag även som som huvudlärare i teckning på högstadiet.
 
Jag har illustrerat läromedel inom de flesta ämnen på grundskolans alla stadier och för gymnasieskolan. Inom det naturvetenskapliga och medicinska området har jag särskild kompetens (se utbildning nedan) och kan skriva relevanta bildtexter när så efterfrågas. I dag arbetar jag huvudsakligen med läromedel och har under de senaste åren bland annat haft en rad uppdrag för läroböcker i svenska för grundskolans låg- och mellanstadier.
 
Parallellt med illustrationsuppdragen arbetar jag med teckning, skulptur och måleri. Denna verksamhet har resulterat i sex separatutställningar och ett antal utställningar med andra konstnärer.
 
ILLUSTRATION - URVAL AV UPPDRAGSGIVARE
 
Bokförlag BonnierUtbildning, Natur och Kultur, Gleerups, Sanoma Utbildning, Brevskolan, SICA Läromedel, Studentlitteratur, Majema förlag, Nypon förlag, Norstedts.
Dagspress och tidskrifter Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Forskning & Framsteg, SKTF-tidningen, Kyrkans Tidning, Tidningen Apoteket, Pedagogiska Magasinet, Lärarnas Tidning, Miljöaktuellt, Scanorama (SAS), Sjukgymnasten, Svenskläraren.
Organisationer och institutioner Apoteksbolaget, Hjärt- Lungfonden, Cancerfonden, AMF, Reumatikerförbundet, RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle), Uppsala Universitet, Personskadeförbundet RTP, Arbetsmarknadsdepartementet (SoU), Region Skåne.
UTSTÄLLNINGAR
 
1987 Separatutställning Galleri Café Lucas, Hölö
2004 Separatutställning Galleri Gröna Paletten, Stockholm
2007 Separatutställning Galleri Gröna Paletten, Stockholm
2014 Separatutställning Galleri Hedengrens trappa, Stockholm
2016 Separatutställning Galleri Hedengrens trappa, Stockholm
2017 Vantörs konstförening tillsammans med Lucas Petterssons fotografier
2018 Separatutställning Galleri Hedengrens trappa, Stockholm
 
Teckningar finns i Svenska Porträttarkivet, Nationalmuseum
 
STIPENDIER
 
1986 Svensk-franska stiftelsen (för konststudier i Frankrike)
1997 NFR (Naturvetenskapliga forskningsrådet) 
1998 Tecknarnas fotokopieringsfond
2004 Tecknarnas fotokopieringsfond 
2007 Tecknarnas fotokopieringsfond
2010 Tecknarnas fotokopieringsfond
2013 Helge Ax:son Johnsons stiftelse 
2014 Tecknarnas fotokopieringsfond
2017 Tecknarnas kopieringsfond
2018 Helge Ax:son Johnsons stiftelse 
 
 
UTBILDNING
 
Matematik, Stockholms Universitet
Fil kand i biokemi, Stockholms Universitet
Doktorandstudier i neurokemi, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet samt vid College de France, Paris
Ecole des Beaux Arts d’Angers, Frankrike
Grund- och fortsättningskurs i bronsgjuteri på Herman Bergmans konstgjuteri
 
MEDLEM
 
Illustratörcentrum
Svenska Tecknare